JWSR 2023

Formularz Zgłoszeniowy - targi JWSR

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Uwaga! Zgłoszenie się przez ten formularz nie jest jednoznaczne z przyjęciem i gwarancją uczestnictwa. Wyniki rekrutacji zostaną wysłane indywidualnie, na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Wybór Wystawców ma charakter subiektywny i ostateczny — nie podlega negocjacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestniczenia w wydarzeniu.

Szczegółowe godziny montażu i demontażu zostaną podane do 4 dni przed wydarzeniem.

Materiały promocyjne nt. produktów prezentowanych na stoisku przesłane przez Wystawców będą umieszczone na profilu targów FB/IG wyłącznie po opłaceniu stoiska. Umieszczanie materiałów jest wyłącznie wolną wolą Organizatora i nie ma on obowiązku publikacji wszystkich materiałów Wystawców oraz ma prawo odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.

Plan stoisk  tworzony jest 14 dni przed wydarzeniem, a Wystawcy otrzymają go najdalej 5 dni przed wydarzeniem.

Pozostawiamy sobie możliwość zamknięcia listy Wystawców wcześniej lub odmówienia przyjęcia Wystawcy bez podania przyczyn. Wystawcy samodzielnie aranżują przestrzeń wystawienniczą. W przypadku zapotrzebowania na prąd i meble prosimy o zgłoszenie w formularzu. 

Jeśli jesteś ciekawy jak wyglądały nasze poprzednie realizacje sprawdź nasz kanał Craftowe TV - YouTube

Podawane niżej ceny, to wartości netto za 2 dwa dni uczestnictwa w wydarzeniu.

Podane w formularzu ceny netto ulegną zmianie po wyczerpaniu pierwszej puli miejsc.


Lokalizacja targów


Konfiguracja stoiska


Standard stoiska obejmuje:

  • STOISKO BEZ ZABUDOWY (brak zabudowy targowej - powierzchnia wg zamówienia)
  • tabliczka z nazwą Wystawcy jako oznaczenie stoiska przy zgłoszeniu i wpłacie do 10.11.2023r.)
  • 2 szt. identyfikatorów (Wystawca),
  • promocja: informacja nt. Wystawcy  w poście zbiorczym prezentującym wszystkich Wystawców (pod warunkiem zgłoszenia i wpłaty do 20.11.2023 r.)
  • obecność na planie targowym - plan online i plan drukowany (pod warunkiem zgłoszenia i wpłaty do 20.11.2023r.)

Wyposażenie stoiska WROCŁAW


Świadczenia promocyjne


Dodatkowe informacje

Jeżeli jest coś, co pozwoli nam lepiej przygotować Twój udział w targach to napisz nam to proszę.

Dziękujemy!


Podsumowanie zamówienia

UWAGA: Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


zł netto
zł netto
zł netto
zł netto
zł netto
zł netto


Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT 23%